czpx.net
当前位置:首页 >> 1 19 199 1999 19999的英语怎么读 >>

1 19 199 1999 19999的英语怎么读

one; nineteen; one hundred and ninety-nine; nineteen hundred , nine hundred and ninety-nine

(1)999×87.5+87.5=87.5×(999+1)=87.5×1000=87500(2)199999+19999+1999+199+19=200000-1+20000-1+2000-1+200-1+20-1=222220-5=222215

19+199+1999+19999+199999+1999999+......+1999个1999 =(19+1+199+1+1999+1+19999+1+199999+1+1999999+1-6)+1999个1999 =(20+200+2000+20000+200000+2000000-6)+1999+1个1999+1-2 =(2222220-6)+2000个2000-2 =2222214+4000098 =6222312

(1)19+199+1999+19999+199999,=(20-1)+(200-1)+(2000-1)+(20000-1)+(200000-1),=(20+200+2000+20000+200000)-(1+1+1+1+1),=222220-5,=222215;(2)2367-(482+1367),=2367-1367-482,=1000-482,=518;(3)56×125,=7×8...

1.9+19.9+199.9+1999.9+19999.9+0.5 =1.9+19.9+199.9+1999.9+19999.9+0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 =(1.9+0.1)+(19.9+0.1)+(199.9+0.1)+(1999.9+0.1)+(19999.9+0.1) =2+20+200+2000+20000 =22222

19999.9+1999.9+199.9+19.9+1.9 =20000+2000+200+20+2 - 0.1x5 =22222 - 0.5 =22221.5

5/9*193+4/9*195=5/9*195+4/9*195-5/9*2=195-10/9 2001*20022002-2002*20012001 =2001*20022001-2002*20012001 +2001*2002=2001*2002 1.9+19.9+199.9+1999.9+19999.9= 1.9+19.9+199.9+1999.9+19999.9+0.5-0.5=2+20+200+2000+20000-0.5=22221.5 ...

19999.9+1999.9+199.9+19.9+1.9 =(20000+2000+200+20+2)-0.5 =22222-0.5 =22221.5 不畏前行,你也可以拥有一颗勇敢的心,抵抗一切困难!加油!

19999.9+1999.9+199.9+19.9+1.9 =(20000-0.1)+(2000-0.1)+(200-0.1)+(20-0.1)+(2-0.1) =22222-0.1×5 =22221.5

19999.9+1999.9+199.9+19.9+1.9=简便算式 19999.9+1999.9+199.9+19.9+1.9 =20000+2000+200+20+2-0.1*5 =22222-0.5 =22221.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.czpx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com