czpx.net
当前位置:首页 >> 敕勒怎么读拼音 >>

敕勒怎么读拼音

“敕勒 ”读:【chì lè】 又名铁勒,我国古代北方的少数民族。 敕勒川,阴山下。——北朝民歌《敕勒歌》 敕勒: 种族名,北齐时居住在朔州(今山西省西北部)一带。 敕勒,又称赤勒、铁勒、钉灵、高车、丁零、狄历、阿至罗,古代民族,属于原始游牧...

敕勒歌:chì lè gē。 《敕勒歌》选自《乐府诗集》,是南北朝时期黄河以北的北朝流传的一首民歌,一般认为是由鲜卑语译成汉语的。民歌歌咏了北国草原壮丽富饶的风光,抒写敕勒人热爱家乡热爱生活的豪情。 —————————————————————————————————————...

《敕勒歌》古诗拼音读法如下: chì lè chuān , yīn shān xià 。 敕 勒 川 , 阴 山 下。 tiān sì qióng lú , lóng gài sì yě 。 天 似 穹 庐, 笼 盖 四 野。 tiān cāng cāng , yě máng máng 。 天 苍 苍 , 野 茫 茫。 fēng chuī cǎo dī xiàn...

【读音】xiàn 【解释】《敕勒(chì lè)歌》里最后一句”风吹草低见牛羊“,翻译为”那风吹到草低处,有一群群的牛羊时隐时现。“,这里”见“是通假字,通”现“。

敕勒拼音: [chì lè] 来自百度汉语|报错 敕勒_百度汉语 [释义] 又名铁勒,我国古代北方的少数民族

敕勒 : chì lè 1.我国古代北方民族名。北魏时亦称铁勒、高车部。

Cì. Lè

敕勒 Chìlè 又名铁勒,我国古代北方的少数民族。

图中是古汉语的正确读音,现在孩子还小还是按照普及本教他吧,以后如果他对古汉语有兴趣,在高校老师的指导下再去研读

敕勒歌 ——北朝民歌 敕勒川,阴山下, Chìlèchuān,yīnshān xià, 天似穹庐,笼盖四野。 Tiān sì qiónglú,lǒnggaì sìyě。 天苍苍,野茫茫, Tiān cāngcāng,yě mángmáng, 风吹草低见牛羊。 Fēngchuī cǎodī xiàn niúyáng.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.czpx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com